button home - actief
button nieuws
button informatiepakket
button visie
button cursusdata
button wie zijn wij
button klanten
button inschrijven
button contact
logotekst - sociale competenties op school
Ikoon Een positieve klas


Foto Een positieve klas

Positieve klas

Waarom Docenten die sociale vaardigheidstraining geven, vragen regelmatig naar 'een sova cursus voor hele klassen'. Hun wens is het groepsklimaat in een klas te verbeteren en de sociale vaardigheden van al hun leerlingen te vergroten. Een positieve klas is ontwikkeld als antwoord op deze vragen.

Inzet De lessen helpen onderbouwklassen van alle niveaus om een groep te worden, waarin je interesse toont voor elkaar en voor de les, elkaar helpt en samen sociaal vaardiger wordt. De lessen stimuleren positieve groepsvorming en helpen leerlingen om hun sociale vaardigheden te vergroten en toe te passen. De positieve effecten ervan op sfeer en werkhouding zijn groot.

Opzet Twee lessenseries van 20 lessen van 50 minuten voor klas 1 en 2. Door uitbreiding met de 20 extra lessen ontstaat een jaarprogramma.

Inhoud De lessenseries bieden vrolijke oefeningen om positieve groepsvorming te realiseren, aangepast aan de ontwikkelingsfase van de klas als groep. Een regelmatige klassenraad en gerichte ouderavonden ondersteunen dit. Jaar 1: kennismaken, luisteren, gevoelens, inleven, complimenten en bemoedigen, elkaar helpen, onderhandelen, conflicten voorkomen en oplossen, feedback, fouten toegeven, nee zeggen, aanpakken, cyber etiquette. Jaar 2: jezelf voorstellen, complimenten, eigen jaardoelen, omgaan met verschillen, jezelf sturen, grenzen en assertiviteit, respect tonen, omgaan met ruzies en conflicten.

Materialen Docentenhandleidingen en leerling materiaal; enkele boeken.

Docententraining Docenten en mentoren leren in een praktische training met deze lessenseries werken. Aantal dagdelen op maat en in overleg.

Voor Docenten en mentoren, die in onderbouwklassen systematisch willen werken aan een positief groepsklimaat en betere sociale vaardigheden.

Door Ellen Reehorst.

Data Zie onder cursusdata. Neem contact op voor eventuele andere data voor uw school, Academie of Samenwerkingsverband.

Kosten Zie flyers.

Download flyer Een positieve klas
Download referenties Een positieve klas
Download evaluatieresultaten Een positieve klas
Download flyer Op de rails, positieve interventies in lastige klassen.
Download flyer Docenten over Op de rails
Download flyer Oplossingsgericht werken

Sociale vaardigheden Grip op competenties Vaardigheden voor stages De kracht van bemoediging Gesprekken voeren
Algemene voorwaarden | Colofon