button home - actief
button nieuws
button informatiepakket
button visie
button cursusdata
button wie zijn wij
button klanten
button inschrijven
button contact
logotekst - sociale competenties op school
Ikoon sociale vaardigheden


Foto sociale vaardigheden

Sociale vaardigheidstrainingen

Waarom Sociaal onhandige leerlingen hebben moeite met contacten en sociale interactie. Dit maakt hen onzeker, waardoor ze nog onhandiger reageren, irritatie oproepen en steeds meer het gevoel krijgen te falen. Ze denken negatief over zichzelf, voelen zich eenzaam en hun prestaties lijden eronder. Regelmatig worden ze gepest of pesten ze zelf. Een sociale vaardigheidstraining helpt vaak enorm.

Leerlingen van 12 tot 15 jaar leren in Mag ik meedoen? hun zelfvertrouwen te versterken en hun sociale vaardigheden te vergroten. De training wordt door twee getrainde docenten gegeven aan een groep van 8 tot 12 geïndiceerde leerlingen. Een zorgvuldige intake gaat hieraan vooraf. Er zijn 12 lessen van 90 minuten. Elke les heeft een positieve leuze, drie leerpunten en een (huiswerk) klus. De ouders worden intensief bij intake en training betrokken. Mag ik meedoen? won de Nationale Onderwijsprijs; meer dan 200 scholen halen er goede resultaten mee.

Leerlingen van 15 tot 18 jaar hebben meer aan Zal ik me even voorstellen? Deze training bestaat uit 13 lessen van 100 minuten. De lessen zijn opgehangen aan drie realistische thema's, die het oefenen van rollenspelen vanzelfsprekend maken. Elke les heeft een positieve leuze, vijf leerpunten en een klus. Ook deze training wordt na een zorgvuldige intake door twee getrainde docenten gegeven aan een groep van 8 tot 12 geïndiceerde leerlingen. De training wordt gebruikt in VO en MBO.

Inhoud Beide trainingen hebben een opbouw van basis vaardigheden (zoals luisteren, lichaamstaal, complimenten) naar complexe vaardigheden (weigeringen, nee zeggen, kritiek enz.). Nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd in kleine stapjes. De leerlingen ervaren succes; de begeleiders zorgen voor positieve bekrachtiging. Hierdoor groeit ook het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Materiaal Docentenhandleiding, leerling materiaal, kalender met leuzen.

Docententraining Om te leren werken met onze sociale vaardigheidstrainingen volgen docenten een tweedaagse Opleiding Trainer Sociale Vaardigheden. Deze training is zo praktisch, dat zij terug gaan naar school met het gevoel direct als trainer te kunnen beginnen.

Blended training vanwege Corona Deze Opleiding is in principe fysiek, tenzij dit vanwege Corona niet mogelijk of verstandig is. In dat geval heeft de Opleiding een blended opzet. De eerste dag wordt online gegeven; in overleg met de groep wordt een praktijk-dag afgesproken zodra dit weer mogelijk is. De overnachting vervalt. Ook het online programma is praktisch, actief en interactief. Zie flyer voor deze blended Opleiding (en de lagere kosten).

Door Ellen Reehorst.

Data Zie onder cursusdata. Neem contact op voor eventuele andere data voor uw school, Samenwerkingsverband of Academie.

Kosten Zie flyers.

Download flyer Mag ik meedoen?
Download referenties Mag ik meedoen?
Download flyer Zal ik me even voorstellen?
Download referenties Zal ik me even voorstellen?
Download flyer Opleiding Trainer Sociale Vaardigheden
Download flyer Opleiding Trainer Sociale Vaardigheden blended
Een positieve klas Grip op competenties Vaardigheden voor stages De kracht van bemoediging Gesprekken voeren
Algemene voorwaarden | Colofon